KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dostępne pakiety dla Przedsiębiorców rozliczających
się przez Księgę Przychodów i Rozchodów (+ VAT).

 • BASIC

  • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Bieżąca reprezentacja przed urzędami (US i ZUS)
  • Przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości zaliczek na PIT
  • Terminowe sporządzanie i składanie wymaganych deklaracji podatkowych
  • Prowadzenie wykazu środków trwałych (wraz z odpisami amortyzacyjnymi) oraz ewidencji wyposażenia

  100 pln+ 5 pln za każdy zaksięgowany dokument

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 • COMFORT

  • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Bieżąca reprezentacja przed urzędami (US i ZUS)
  • Przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości zaliczek na PIT
  • Terminowe sporządzanie i składanie wymaganych deklaracji podatkowych
  • Prowadzenie wykazu środków trwałych (wraz z odpisami amortyzacyjnymi) oraz ewidencji wyposażenia
  • Sporządzanie i składanie sprawozdań GUS
  • Księgowanie wyciągów bankowych i bieżąca ewidencja rozrachunków (jeśli prowadzone jest oddzielne konto bankowe dla firmy)

  200 pln+ 5 pln za każdy zaksięgowany dokument

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 • PREMIUM

  • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Bieżąca reprezentacja przed urzędami (US i ZUS)
  • Przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości zaliczek na PIT
  • Terminowe sporządzanie i składanie wymaganych deklaracji podatkowych
  • Prowadzenie wykazu środków trwałych (wraz z odpisami amortyzacyjnymi) oraz ewidencji wyposażenia
  • Sporządzanie i składanie sprawozdań GUS
  • Księgowanie wyciągów bankowych i bieżąca ewidencja rozrachunków (jeśli prowadzone jest oddzielne konto bankowe dla firmy)
  • Doradztwo związane z dostarczanymi dokumentami i bieżącymi sprawami
  • Raz w miesiącu bezpłatny odbiór dokumentów

  300 pln+ 5 pln za każdy zaksięgowany dokument

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Podane ceny są cenami netto i należy do nich dodać podatek VAT.
Powyższy cennik jest cennikiem przykładowym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.