PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie księgi handlowej Klienta

 • Skontaktuj się z nami w celu wyceny kosztów obsługi Twojej firmy!

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości Klienta obejmuje, m.in:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • bieżącą reprezentację przed urzędami
  • przygotowanie kalkulacji podatkowych
  • przygotowanie deklaracji VAT
  • sporządzenie sprawozdania po zamknięciu roku sprawozdawczego
  • terminowe sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
  • raportowanie wg wymagań Klienta
  • i inne