Ceny transferowe

Ceny transferowe oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych – nowa regulacja prawna – ujęcie praktyczne.

 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych.
 • Podmioty powiązane w transakcjach międzynarodowych,
 • Podmioty powiązane z transakcjach krajowych,
 • Podmiot zagraniczny a podmiot krajowy,
 • Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe,
 • Powiązania przez zarząd oraz radę nadzorczą,
 • Prokurent jako podmiot generujący powiązania,
 • Powiązania rodzinne jako powiązania osobowe,
 • Transakcje z udziałem spółek osobowych,
 • Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych,
 • Transakcje między centralą oraz zakładem.
 1. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Kroki wstępne przed doborem metody do transakcji,
 • Analiza danych porównawczych – analiza porównywalności podmiotu – analiza porównywalności przedmiotu,
 • Uwzględnienie istniejących różnic – analiza funkcjonalna – przyjęta strategia gospodarcza – mechanizm kompensaty umyślnej – inne,
 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej – porównanie wewnętrzne – porównanie zewnętrzne,
 • Metoda ceny odprzedaży – porównanie wewnętrzne – porównanie zewnętrzne,
 • Metoda rozsądnej marży koszt plus – porównanie wewnętrzne – porównanie zewnętrzne,
 • Metoda marży transakcyjnej netto – porównanie wewnętrzne – porównanie zewnętrzne,
 • Metoda podziału zysków,
 • Usługi o niskiej wartości dodanej – sposób ustalania klucza podziału kosztów – wydatki akcjonariusza – opis usług o niskiej wartości dodanej.
 • Dobór metody do transakcji (produkcja, handel, świadczenie usług, w tym usług finansowych).
 1. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Transakcja a inne zdarzenia – nowe orzecznictwo,
 • Nowe oraz stare limity dokumentacyjne – porównanie,
 • Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (local file) oraz informacja o grupie podmiotów powiązanych (master file) – podobieństwa i różnice,
 • Elementy dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – nowa oraz stara regulacja – porównanie,
 • Elementy informacji o grupie podmiotów powiązanych,
 • Termin sporządzenia master file oraz local file.
 1. Obowiązki informacyjne.
 • Prezentacja na poziomie zeznania podatkowego – oświadczenie w przedmiocie posiadania dokumentacji – możliwe sankcje za nieprawdziwe oświadczenie – załącznik do zeznania CIT TP.
 • Międzynarodowa wymiana informacji podatkowej – nowa regulacja – obowiązki informacyjne na poziomie grupy kapitałowej – obowiązki informacyjne na poziomie centrali w przypadku prowadzenia działalności przez zakład – dokument Country by Country.
 1. Ograniczenie ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Zakres i znaczenie zastosowania ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Przegląd najważniejszych interpretacji w sprawach cen transferowych.
 • Zakres i znaczenie zastosowania orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.
 • Przegląd najważniejszych orzeczeń w sprawach cen transferowych,
 • Duży GAAR oraz małe GAAR a ceny transferowe – zakres i znaczenie zastosowania opinii zabezpieczających w sprawach cen transferowych.
 • Ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową a ceny transferowe – przegląd ostrzeżeń wydanych przez MF.
 • Porozumienia w sprawach cen transakcyjnych – porozumienia jednostronne – porozumienia dwustronne oraz porozumienia wielostronne.
 • Podatkowa grupa kapitałowa – w jakim zakresie nie stosuje się przepisów o cenach transferowych.
 1. Pytania i odpowiedzi

Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI