Delegacje

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 1. Źródła prawa regulujące kwestię podróży służbowych.
 2. Definicja podróży służbowej.
  1. Podróż służbowa a podróż.
  2. Miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa.
  3. Siedziba a podróż służbowa.
  4. Podróż służbowa a czas pracy.
  5. Podróż służbowa a delegowanie.
  6. Podróż służbowa a szkolenie.
  7. Podróż służbowa pracowników mobilnych.
  8. Podróże służbowe kierowców – nowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
 3. Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 4. Diety.
  1. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  2. Zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia – nowe orzecznictwo.
  3. Posiłki w ramach usługi hotelarskiej a zapewnienie wyżywienia.
  4. Obiad lub kolacja z kontrahentem podczas podróży służbowej.
  5. Dieta a dieta dojazdowa.
  6. Podróż służbowa mieszana a dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
  7. Dieta ujemna.
 5. Zwrot kosztów przejazdu.
  1. Podróż służbowa każdym środkiem transportu.
  2. Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika.
  3. Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu.
 6. Zwrot kosztów noclegu.
  1. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  2. Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  3. Co w przypadku zwrotu ponad limit?
 7. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.
  1. Komunikacja miejscowa.
  2. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  3. Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
 8. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb.
  1. Parkingi oraz autostrady.
  2. Rent a car w kraju oraz zagranicą.
  3. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
 9. Dokumentowanie wydatków.
  1. Zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości.
  2. Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  3. Oświadczenie.
 10. Zaliczka na poczet podróży służbowej.
  1. Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  2. Rozliczanie zaliczki w walucie obcej.
  3. Kurs, gdy nie wypłacono zaliczki.
  4. Różnice kursowe w delegacjach, rozliczanie zaliczek po kursie NBP itp.
 11. Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów.
  1. Cel determinuje kwalifikację.
  2. Rozpoznanie kosztu w całości, czy do limitów?
  3. Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodu.
 12. Należności z tytułu podróży służbowych – konsekwencje w PIT.
  1. Kiedy zwolnienie a kiedy podatek w PIT?
  2. Osobami fizyczne zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  3. Należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu.
  4. Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.
 13. Samochód osobowy.
  1. Amortyzacja.
  2. Ubezpieczenie.
  3. Najem a leasing.
  4. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowych.
  5. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
   – konsekwencje w CIT.
   – konsekwencje w PIT.
   – konsekwencje w VAT.
   – postój samochodu pod domem a używanie na cele prywatne – nowe orzecznictwo.
   – co za paliwem? – nowe orzecznictwo
 14. Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI