JPK

Jednolity plik kontrolny – aspekty prawne oraz podatkowe:

 1. Istota jednolitego pliku kontrolnego.
 2. Podstawowe zasady postępowania dowodowego.
 3. Zasada prawdy obiektywnej.
 4. Zasada swobodnej oceny dowodów.
 5. Księgi podatkowe jako dowód. Księgi nierzetelne a księgi wadliwe.
 6. Dowód z dokumentu jako dowód.
 7. Pozostałe dowody.
 8. Jednolity plik kontrolny jako dowód.
 9. Zakres podmiotowy zastosowania jednolitego pliku kontrolnego.
 10. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu systemów komputerowych.
 11. Kto i kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego ? – mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni
 12. przedsiębiorcy, pozostałe podmioty.
 13. Kto może zwrócić się z żądaniem o jednolity plik kontrolny ? – czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne,
 14. postępowanie podatkowe, kontrola krzyżowa.
 15. Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego.
 16. Księgi rachunkowe.
 17. Magazyn.
 18. Rachunek bankowy.
 19. Ewidencja sprzedaży i zakupu.
 20. Ewidencja faktur.
 21. Księga przychodów i rozchodów.
 22. Ewidencja przychodów.
 23. Zasady i terminy przesyłania oraz przekazywania jednolitego pliku kontrolnego.
 24. Korekta jednolitego pliku kontrolnego.
 25. Sankcje za nieprzedłożenie jednolitego pliku kontrolnego.
 26. Duża i mała klauzula obejścia prawa a jednolity plik kontrolny.
 27. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (MF).

Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI