Split pay

Split payment i inne rozwiązania uszczelniające na gruncie przepisów VAT.

Obowiązki i obszary ryzyka dla podatników VAT – obowiązujące i projektowane regulacje prawne.

 1. Split payment (metoda podzielonej płatności).
  1. Istota metody split payment.
  2. Cel wprowadzenia split payment.
  3. Skutki wprowadzenia split payment
  4. Funkcjonowanie metody split payment.
  5. Zautomatyzowany split payment.
   • Zablokowanie konta VAT na poziomie banku podatnika.
   • Zablokowanie konta VAT na poziomie automatycznego systemu rozrachunkowego.
   • Zablokowanie konta VAT na poziomie banku organu podatkowego.
   • Transakcje kartami płatniczymi.
  6. Manualny split payment.
  7. Split payment na przykładzie innych państw członkowskich.
  8. Proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów.
 2. Nowe przepisy dotyczące wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych oraz z rejestru podatników VAT UE.
  1. Z jakiego powodu podatnik może być wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych?
   • Zawieszenie działalności gospodarczej.
   • Brak sprzedaży lub zakupów w deklaracji VAT.
   • Inne.
  2. Z jakiego powodu podatnik może być wykreślony z rejestru podatników VAT UE?
  3. Czy organ podatkowy musi powiadamiać podatnika?
  4. Jak się bronić przed wykreśleniem?
  5. Jak przywrócić status podatnika VAT po wykreśleniu?
  6. Skutki podatkowe do podatnika wykreślonego z rejestru.
  7. Skutki podatkowe dla kontrahentów podatnika wykreślonego z rejestru? Czy jest prawo do odliczenia VAT?
  8. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika podpisującego zgłoszenie VAT-R.
 3. Mechanizm odwrotnego obciążenia.
  1. Pojęcie i zasady funkcjonowania.
  2. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym.
   • Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT.
   • Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT – zmiana od 1 stycznia 2017 r.
   • Warunki zastosowania odwrotnego obciążenia.
   • Problemy praktyczne na gruncie odwrotnego obciążenia w kraju ze szczególnym uwzględnieniem odwrotnego obciążenia w branży budowlanej.
   • Wpływ nowych przepisów o prawie do wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT czynnych na odwrotne obciążenie.
  3. Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
   • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
   • Import usług.
   • Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
   • Uproszczony import towarów.
  4. Odliczanie VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 4. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
  1. Pojęcie i zasady funkcjonowania mechanizmu solidarnej odpowiedzialności.
  2. Towary objęte solidarną odpowiedzialnością.
  3. Przesłanki wystąpienia odpowiedzialności solidarnej u nabywcy.
  4. Wyłączenia odpowiedzialności nabywcy.
  5. Instytucja kaucji gwarancyjnej – zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 5. Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych.
  1. Prawa i obowiązki wynikające z założeń do ustawy zmieniającej.
  2. Terminy wejścia w życie nowych przepisów.
 6. Jednolity Plik Kontrolny w VAT.

Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI